Relaxatietherapie

Als relaxatietherapeut ondersteun ik je bij jouw duurzaam herstel en beogen we niet alleen een vermindering van klachten maar gaan we samen op zoek naar vaardigheden die jou ondersteunen om wat meer balans te krijgen tussen draaglast en draagkracht.

Het komt er op neer dat we samen op weg gaan

(1) jouw signalen van stressoren in kaart te brengen en zo uitputting in de toekomst te vermijden;

(2) het belang van grenzen aanleren én accepteren;

(3) alsook jouw intrinsieke veerkracht, jouw vermogen om terug recht te staan na het vallen, zullen aanscherpen;

(4) handvaten aanleren bij het hanteren en reduceren van stress

(5) de ademhaling leren inzetten als instrument om spanning en stress los te laten en meer lichaamsbewustzijn te creëren.

Op deze manier beogen we de verbinding tussen onze innerlijke gevoelsbeleving en de buitenwereld te vergroten. 

Enkele voordelen van dit traject
Enkele voordelen