Bijkomende informatie

Met welke klachten kan ik bij Celine terecht? 

Ik werk voornamelijk met mensen die stress- en psychosomatische klachten ervaren. Je hebt geen doorverwijsbrief nodig van jouw huisarts, iedereen kan zich ten alle tijde aanmelden via de website, per telefoon of via e-mail. 
De eerste stap is een intakegesprek waarbij ik je zal doorverwijzen naar jouw vaste geneesheer met de raad om een gedetailleerd bloedonderzoek te laten afnemen om somatische aandoeningen uit te sluiten. Er kan, mits jouw goedkeuring, een verslag worden gestuurd naar jouw behandelende huisarts met een globaal overzicht van de sessies. Ik fungeert als doorverwijzer naar andere hulpverleners wanneer zou blijken dat ik niet de aangewezen persoon ben om jou verder te behandelen.

Krijg je momenteel een frequente opvolging bij een klinische behandelaar (psycholoog, huisarts, psychotherapeut, psychiater) omwille depressie, gegeneraliseerde angststoornis, afhankelijkheidsproblematiek of eetstoornis?  Mits overleg met uw behandelaar kan dit traject als aanvulling worden opgestart.  

 

Ik wil wel een traject volgen maar ik vind dit vrij duur. 

Het klopt dat therapie / coaching niet goedkoop is. Momenteel is er nog geen terugbetaling mogelijk voor het behandelingstraject bij Welzijn aan de Leie maar de wetgeving en het landschap rond geestelijke gezondheid is voortdurend in verandering; wat niet is kan dus nog komen. Langdurige ziekteverlof is evenwel ook een financiële aderlating. Wanneer je meer dan één maand afwezig bent en een gemiddelde duur van herstel voor burn-out is zes maanden tot één jaar, dan heb je recht op 60% van je loon. Daarbij komt nog eens een psychologische impact van het langdurige ziekteverlof. Preventieve maatregelen nemen is beter dan gedwongen herstel op lange termijn. Net zoals je naar de fitness, kapper of schoonheidsspecialist gaat…het is een investering in jezelf die je weloverwogen kan maken. 

Ik hanteer een sociaal tarief voor bepaalde doelgroepen. Zie info tarieven.  

Wat is het verschil tussen een burn-out en een depressie? 

Een burn-out kan worden beschouwd als een energieziekte, energie die je weliswaar niet meer hebt. Je wil wel maar je kan gewoonweg niet meer. Jouw lichaam heeft namelijk te lang en te veel op zijn reserves moeten teren waardoor het in een “shutdown” gaat, weliswaar als beschermingsmechanisme. Jouw lichaam wil je namelijk behoeden voor verdere uitputting. Je wordt dus gedwongen om het rustiger aan te doen of je dat nu wil of niet…  Een onbehandelde burn-out kan een uitputtingsdepressie veroorzaken. 

Een depressie is een stemmingsstoornisziekte, een verzameling van psychische klachten die verschillende mogelijke oorzaken en risicofactoren kan hebben (vb. erfelijkheid, traumatische ervaring, persoonlijkheidskenmerk, lichamelijke aandoening,…). De voornaamste kenmerken zijn een gedeprimeerde stemming doorheen het grootste gedeelte van de dag en een verlies aan belangstelling, zelfs voor aangename activiteiten. Je zou misschien wel kunnen maar wil eigenlijk niet meer. Hierin zijn verschillende gradaties mogelijk (minor-major-dysthemie-seizoensgebonden affectieve stoornis). Uit onderzoek is gebleken dat een combinatie van op mindfulness gebaseerde cognitieve gesprekstherapie en antidepressiva de beste slaagkansen geven op herstel https://www.openground.com.au/assets/Documents-Openground/Articles/71329b6be3/Hofman-et-al-2010-Metanalysis-1.pdf

 
Celine geeft de opdracht om frequent te oefenen maar ik heb hier geen tijd voor…

Dat klopt!
Tijd hebben we niet, tijd maken we. Het gaat er om hoe jij kiest jouw tijd te spenderen, waaraan je priori-tijd wil geven. Jouw intentie om te oefenen is belangrijker dan hoe kort of lang je oefent, hoe goed of slecht het oefenen ging. Laat het zeker niet iets worden wat je nog ‘moet’ doen.
Weet wel dat elke oefening doordacht is geselecteerd om jou een bepaalde vaardigheid aan te leren en dat net zoals bij het leren van een nieuwe taal, muziekinstrument of sport, dit niet vanzelf zal gaan. Nieuwe gewoontes leren we enkel door herhaaldelijke beoefening. 

 


 

Vind je alsnog geen antwoord op jouw vraag?
Aarzel niet en neem contact via celine@welzijnaandeleie.be

Referentiekaders Celine

Ik hanteer een holistische visie; de mens in zijn/haar totaliteit. Dit staat ondertussen ook gekend als “mind-body medicine” waarbij een lijdende mens meer is dan een verzameling symptomen en problemen die zo snel als mogelijk moet worden opgelost.

Bij een aanmelding wordt er een uitgebreid intakegesprek gepland, die mij de mogelijkheid biedt op maat te kunnen werken. Net zoals het beleven van stress een subjectieve aangelegenheid is  dient een behandelingstraject en herstelproces dat ook te zijn.

Ik beoog een nederige gids te zijn tijdens een korte fase in jouw leven en hanteer hierbij een therapeutische grondhouding vanuit een gelijkwaardige relatie. Ik heb wel wat kennis maar jij bent expert over jouw lijf en leven. 

Vanuit mijn opleiding en persoonlijke visie werk ik herstel- en krachtgericht; dat wil zeggen dat ik geloof in de mogelijkheid om te herstellen van zowel fysisch, emotioneel als psychisch lijden. Herstellen betekent helaas niet altijd genezen… eerder leren hoe een zinvol leven te leiden met de mogelijkheden en beperkingen die zich op dat moment aandienen. 

Mijn voornaamste inspiratiebron is het humanisme, zowel op ethisch/filosofisch/psychologische vlak. Een mens die kritisch reflecteert over zichzelf en de wereld en die persoonlijke vrijheid verkiest boven dogmatische wereldbeelden.  

 

Deze recente vertakking binnen de psychologie houdt zich bezig met empirisch onderbouwde materie en is alomvertegenwoordigd doorheen de verschillende trajecten die ik aanbied.